Báo giá các gói đào tạo sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017

Báo giá các gói đào tạo sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017

Gói dịch vụ

Đơn giá (VNĐ)

Đơn vị tính

Chi tiết dịch vụ

Đào tạo tập trung

  1.450.000

Người/khóa

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phầm mềm trong khóa tập huấn tập trung 02 ngày tại Tp Phan Thiết (Nhân viên Công ty MISA hướng dẫn)

Đào tạo trực tiếp tại đơn vị

  7.950.000

Khóa

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị theo thực tế kế toán của đơn vị trong 02 ngày (số lượng từ 10 kế toán trở xuống) tại TP Phan Thiết. Nếu khách muốn thêm thời gian đào tạo hỗ trợ thì chi phí phát sinh thêm là 5.000.000 đồng.(Nhân viên Công ty MISA hướng dẫn)

Khách hàng ngoài địa bàn TP Phan Thiết phải trả thêm chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian đào tạo.

Đào tạo trực tiếp tại đơn vị theo thời gian

    900.000

Ngày/6 giờ làm việc.

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị theo thực tế kế toán của đơn vị cho đến khi kế toán sử dụng thành thạo phần mềm vào thực tế (số lượng từ 10 kế toán trở xuống) tại TP Phan Thiết (Giảng viên tại Phan Thiết hướng dẫn)

Khách hàng ngoài địa bàn TP Phan Thiết phải trả thêm chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian đào tạo.

 

Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vụ vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH ANH NGUYÊN         (ANH NGUYÊN Co.,Ltd)

Tel: 0626 533 626, 0626 533 818, 0908 039 399, 0937 877 588

Add: 56B Nguyễn Văn Cừ, Phường Đức Nghĩa, Tp Phan Phan Thiết, Bình Thuận

Website: www.ketoanbinhthuan.com

Email: nguyenanh0210@yahoo.com