KÊ KHAI VÀ LẬP BÁO CÁO THUẾ

KÊ KHAI VÀ LẬP BÁO CÁO THUẾ

ĐỐI TƯỢNG : Kế toán thuế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hợp tác xã..., sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cá nhân có nhu cầu nắm vững nghiệp vụ thực hành kê khai thuế và lập báo cáo thuế.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC :

Tổng quan về thuế; Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng;

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp;

Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên;

Cơ chế tự khai, tự nộp thuế đối với doanh nghiệp;

Hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn;

Bài tập tổng hợp về kê khai thuế và quyết toán thuế,...

LỊCH HỌC: Tuần học 3 buổi vào các buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7;  Khóa học kéo dài: 1,5 tháng. (toàn bộ  thời gian học trên trên phòng máy) KHAI GIẢNG : Khai giảng vào đầu tháng hoặc khi đủ số lượng học viên.

HỌC PHÍ : 400.000 đồng/ 01 học viên. CHỨNG NHẬN : Do Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cấp.

ĐĂNG KÝ: 0252 6533626, 0908039399 (gặp Nguyên Anh)

HỌC TẠI: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số : 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết, Bình Thuận.