NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

ĐỐI TƯỢNG: - Học viên đã biết kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế. - Học sinh, sinh viên mới ra Trường còn lúng túng với công việc.  - Học sinh, sinh viên đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và các đối tượng, cá nhân khác muốn trang bị  thêm về nghiệp vụ kế toán để hỗ trợ cho công việc.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Phần 1 : Nguyên lý kế toán

Phần 2 : Kế toán doanh nghiệp

Phần 3 : Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phần 4 : Hướng dẫn thực hành trên sổ,…

LỊCH HỌC: Tuần học 3 buổi vào các buổi tối 3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6;  Khóa học kéo dài: 3 tháng.

HỌC PHÍ : 600.000 đồng/ 01 học viên. KHAI GIẢNG : Khai giảng vào đầu tháng, hoặc khi đủ số lượng. CHỨNG NHẬN : Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cấp. ĐĂNG KÝ: 0252 6533 626, 0908039399 (Gặp Nguyên Anh)

HỌC TẠI: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số : 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết - Bình Thuận