Những "Biến động" trong Luật BHXH 2018 và Nỗi lòng Doanh nghiệp nhỏ

Những "Biến động" trong Luật BHXH 2018 và Nỗi lòng Doanh nghiệp nhỏ
Từ 1/7/2018: Thay đổi mức đóng BHXH ảnh hưởng đến triệu người. Cụ thể như sau:
 
Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 62.550 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 đồng x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.
Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đồng/tháng. Được tính theo công thức: 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.
Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.
Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.
Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.
 
Mức đóng mới áp dụng từ ngày 1/7/2018.
 
Chi phí đóng Bảo hiểm xh nhiều như thế, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường xuyên thuê Lao động thời vụ từ 1-3 tháng phải làm như thế nào?
 
Năm 2018 là năm có nhiều sự thay đổi trong quy định về BHXH, kéo theo đó, mức lương và mức đóng thuế TNCN cũng có nhiều biến động. Là kế toán trong doanh nghiệp đòi hỏi bạn phải nắm rõ phương thức tính BHXH - tiền lương - thuế TNCN, đồng thời, kế toán còn phải cập nhập những thay đổi trong các quy định, thông tư về BHXH - tiền lương và thuế TNCN để có những thay đổi cách thức tính toán cho phù hợp, tránh gây ra những sai phạm về mặt pháp luật và cả tổn thất về tài chính cho doanh nghiệp
 
" BẢO HIỂM XÃ HỘI – TIỀN LƯƠNG – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2018" - một giải pháp giúp kế toán doanh nghiệp ĐỨNG VỮNG trước những BIẾN ĐỘNG của quy định thuế 2018 và cách để TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP.
 
Tìm hiểu ngay: www.anhnguyenvn.com
hoặc hotline: 0908039399 để được tư vấn dịch vụ
 
 

Lượt xem: 2671 | | Danh mục: Bảo hiểm