Dịch vụ tư vấn kế toán thuế

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế cho các doanh nghiệp

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê dịch vụ tư vấn kế toán thuế ngoài giờ. Thế nhưng chưa chắc đơn vị nào làm dịch vụ kế toán thuế cũng đã tốt, đã có trách nhiệm. Bởi vì các đơn vị thực sự đã nhận quá nhiều công ty làm một lúc. Sẽ không có nhiều thời gian nghiên cứu hết được hồ sơ công ty bạn.

1. Các nội dung kế toán thường sai hiện nay như

1.1. Hạch toán sai doanh thu:

Ví dụ doanh thu công trình xây dựng lại hạch toán vào doanh thu bán hàng hóa

1.2. Hạch toán sai giá vốn:

Để tình trạng giá vốn lại cao hơn cả doanh thu bởi vì có những Doanh nghiệp có nhiều mảng dịch vu nhưng các bạn lại không biết bóc tách giá vốn của các mảng riêng nên không xem được doanh thu và giá vốn của các mảng và để có cách so sánh. Nên hầu hết khi lamketoan.vn xem dữ liệu của các bạn sẽ sai vấn đề này.

1.3. Chưa biết cách hoàn thiện các hồ sơ

Chưa biết cách hoàn thiện các hồ sơ mà không có hóa đơn chứng từ để tính vào chi phí hợp lý

1.4. Không biết áp dụng luật thuế vào thực tế của doanh nghiệp

Các luật thuế luôn thay đổi và kế toán không thể nắm bắt cùng lúc nhiều chính sách khác nhau về tất cả các mảng dẫn đến sai sót xảy ra.

1.5. Không biết cách cân đối, rà soát các chỉ tiêu

Khi cân đối các chỉ tiêu trên BCTC không tương xứng: Ví dụ như giá vốn để thấp mà trong khi chi phí quản lý Doanh nghiệp lại quá cao mà các bạn chưa biết cách điều tiết phù hợp.

1.6. Kế toán thiếu kỹ năng, kinh nghiệm

Doanh nghiệp bạn thuê dịch vụ nhưng kế toán nội bộ lại không hiểu gì về thuế nên khi giao nhận sổ sách thiếu mà không biết yêu cầu bổ sung nên thường kế toán dịch vụ cung cấp thiếu hồ sơ sổ sách mà không biết. Nếu kế toán có trách nhiệm thì sẽ bổ sung nhưng nếu kế toán không có trách nhiệm sẽ không cung cấp -> làm cho hồ sơ quyết toán thuế bị thiếu

1.7. Không biết các khắc phục các trường hợp phát sinh

Giá trị hàng tồn kho trên báo cáo tài chính không phù hợp với thực trạng doanh nghiệp mà không có hướng khắc phục xử lý.

1.8. Chưa có kinh nghiệm trong tính giá thành một số công ty đặc thù

Với công ty xây dựng, sản xuất có phản ánh dơ nợ TK 154 -chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nhưng lại không biết được chi phí dở dang cho những sản phầm, công trình nào – đây là vấn đề sai nhiều nhất của các kế toán hiện nay.

2. Nội dung dịch vụ tư vấn kế toán thuế

 • Tư vấn các luật thuế áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp bạn lựa chọn
 • Tư vấn Hồ sơ pháp nhân với cơ quan thuế
 • Tư vấn về hóa đơn, các vấn đề liên quan sử dụng hóa đơn
 • Tư vấn về hồ sơ lương , các lỗi sai về lương mà kế toán thường gặp
 • Tư vấn cách thức hợp thức hóa doanh thu – chi phí tương ứng
 • Tư vấn việc xử lý viết sai hóa đơn trong các trường hợp
 • Kiểm tra và định hướng lại các tài khoản mà doanh nghiệp đang sử dụng đã hợp lý trong một số trường hợp hay sai như: Xây dựng cơ bản dở dang, đầu tư tài chính, ký quỹ, ký cược….
 • Tư vấn cách cân đối các chỉ tiêu kế toán cho đẹp và phụ hợp nhất.
 • Các vấn đề công nợ phải trả và thuế GTGT được khấu trừ liên quan
 • Định hướng các câu hỏi thường gặp tại mỗi mô hình doanh nghiệp trong khi quyết toán thuế với cơ quan thuế để các bạn có sự chuẩn bị tốt công việc.
 • Tư vấn về hồ sơ lưu trữ cho quá trình quyết toán thuế
 • Tư vấn hồ sơ vay vốn ngân hàng
 • Tư vấn hồ sơ giải thể doanh nghiệp
 • Các nội dung khác phát sinh thêm mà doanh nghiệp yêu cầu.
 • Trả lời toàn bộ các câu hỏi liên quan của năm tài chính theo gói dịch vụ các bạn lựa chọn

 

Lượt xem: 1482 | | Danh mục: Dịch vụ