» DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ

CÁC DỊCH VỤ THUẾ, BAO GỒM:

 • Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm cho tất cả các loại thuế như: GTGT, TNDN, TNCN, Môn bài, Nhà thầu …
 • Lập báo cáo quyết toán năm các loại thuế phải nộp báo cáo quyết toán năm
 • Giải trình, đại diện doanh nghiệp làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi quyết toán
 • Sắp xếp hồ sơ, hoá đơn chứng từ, báo cáo thuế, sổ sách kế toán để phục vụ việc Quyết toán thuế
 • Tư vấn các chính sách thuế

CÁC DỊCH VỤ VỀ KẾ TOÁN, BAO GỒM:

 • Thiết lập hệ thống kế toán
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phù hợp nhu cầu quản lý
 • Ghi sổ, hạch toán, in sổ sách kế toán theo chế độ kế toán đã đăng ký
 • Tư vấn việc tuân thủ các quy định, chuẩn mực kế toán

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN, BAO GỒM:

 • Tư vấn chính sách thuế ngoài phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn giải đáp các thắc mắc về luật thuế, kế toán, luật kinh doanh
 • Cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, đầu tư, môi trường kinh doanh

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI

 

Nhiệm vụ của NANC khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 5. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 6. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  4. Lập sổ cái các tài khoản
  5. Lập sổ nhật ký chung
  6. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 7. Lập báo cáo tài chính cuối năm

Description: thanh lap cong ty

Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán/báo cáo thuế

 1. Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra ( Hóa đơn gốc hoặc photo )
 2. Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.

Description: thanh lap cong ty

Cam kết TRÁCH NHIỆM của Nguyên Anh Nguyên khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Với kinh nghiệm 15 năm trong ngành, Nguyên Anh Nguyênhiểu rằng vấn đề quan trong nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là TRÁCH NHIỆM đối với khách hàng. Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán Nguyên Anh Nguyên  luôn cam kết 6 chỉ mục quan trọng sau.

 1. Khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế, NANC cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,...theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.
 3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán NANC thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)
 4. Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do NANC thực hiện (Trường hợp khách hàng bị phạt bởi các cơ quan nhà nước đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do NANC tư vấn sử dụng và khai báo thuế, NANC cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho khách hàng toàn bộ các khoản phạt này)
 5. Hàng tháng/quý NANC sẽ cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để lấy chứng từ, mọi vấn đề về kê khai thuế NANC sẽ cung cấp địa chỉ email của khách hàng cho thuế để thuế gửi thông báo trực tiếp về email của khách hàng.
 6. NANC luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.

Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vụ vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH TMDV TỔNG HỢP NGUYÊN ANH NGUYÊN       (NGUYEN ANH NGUYEN Co.,ltd)

Tel: 0252 6533 818, 0252 6533 626

Mobile: 0937 877 588, 0908 900 929, 090 89 313 89

Add: 29 Thôn Phú Sơn, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Website: ketoanbinhthuan.com

Email: office@ketoanbinhthuan.com