Có mấy loại hóa đơn theo quy định hiện hành?

Có mấy loại hóa đơn theo quy định hiện hành?

Xem thêm

Hóa đơn dịch vụ ăn uống có cần phải ghi chi tiết từng món ăn và thuế suất liên quan không?

Hóa đơn dịch vụ ăn uống có cần phải ghi chi tiết từng món ăn và thuế suất liên quan không?

Xem thêm

Thời điểm lập hóa đơn

Thời điểm lập hóa đơn

Xem thêm

Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không ?

Không kê khai hóa đơn đầu vào có bị phạt không ?

Xem thêm

Những loại thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Những loại thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Xem thêm

Cách tính thuế TNCN 2023 đối với tiền lương, tiền công như thế nào?

Cách tính thuế TNCN 2023 đối với tiền lương, tiền công như thế nào?

Xem thêm

Mức thuế thu nhập cá nhân 2023 phải đóng là bao nhiêu?

Mức thuế thu nhập cá nhân 2023 phải đóng là bao nhiêu?

Xem thêm

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Xem thêm