Hướng dẫn mới về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Những điểm mới về tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh

Những điểm mới về tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh

Xem thêm

Bản tin Thuế tháng 09/2017.

Bản tin Thuế tháng 09/2017.

Xem thêm

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn th

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế; trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể

Xem thêm

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN HỢP, THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Xem thêm

TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng hoàn 7.789 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng hoàn 7.789 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Xem thêm

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng ....

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng ...

Xem thêm