Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài áp dụng từ ngày 01/01/2017

Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài áp dụng từ ngày 01/01/2017

Xem thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH;

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH;

Xem thêm

Chế độ BHXH cho NLĐ khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công

Chế độ BHXH cho NLĐ khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công

Xem thêm

Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài áp dụng từ ngày 01/01/2017

Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài áp dụng từ ngày 01/01/2017

Xem thêm

BẢN TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ THÁNG 02/2017

BẢN TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ THÁNG 02/2017

Xem thêm

Thủ tục hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Thủ tục hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Xem thêm

Ngành Thuế “điểm mặt” việc bán, cấp hóa đơn lẻ

Ngành Thuế “điểm mặt” việc bán, cấp hóa đơn lẻ

Xem thêm

Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Xem thêm