THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH 65/2013/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Xem thêm

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Xem thêm

Quyền được nhận trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Quyền được nhận trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Xem thêm

Sa thải phụ nữ mang thai sẽ bị phạt tới 3 năm tù

Sa thải phụ nữ mang thai sẽ bị phạt tới 3 năm tù

Xem thêm

Có nên 'kiện' khi bị sếp điều sang công việc thu nhập kém hơn?

Có nên 'kiện' khi bị sếp điều sang công việc thu nhập kém hơn?

Xem thêm

Người có thai muốn nghỉ ốm phải gửi đơn lên sếp trước mấy ngày?

Người có thai muốn nghỉ ốm phải gửi đơn lên sếp trước mấy ngày?

Xem thêm

Có được trả lương làm thêm giờ khi đang thử việc?

Có được trả lương làm thêm giờ khi đang thử việc?

Xem thêm

Có từ bao nhiêu nhân viên thì bắt buộc xây dựng nội quy lao động?

Có từ bao nhiêu nhân viên thì bắt buộc xây dựng nội quy lao động?

Xem thêm