DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Xem thêm

Từ 2018, chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội

Từ 2018, chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội

Xem thêm

Tăng thời hạn thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp môi giới

Tăng thời hạn thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp môi giới

Xem thêm

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018.

Sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018.

Xem thêm

Cách tính lương mới của công chức, viên chức

Cách tính lương mới của công chức, viên chức

Xem thêm

Viện phí mới cho người không có thẻ BHYT: Từ ngày 01/06 chưa áp dụng rộng rãi

Viện phí mới cho người không có thẻ BHYT: Từ ngày 01/06 chưa áp dụng rộng rãi

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Xem thêm

Điều chỉnh lại một số dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế

Điều chỉnh lại một số dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế

Xem thêm